Phong thuỷ cầu thang trong nhà ở, Dat-cau-thang-hop-phong-thuy