Trụ cầu thang kính 010314, tru-cau-thang-kinh-010314