Trụ cầu thang kính SLC-8171, Tru-lan-can-inox-SLC-8171