Trụ cầu thang kính SLC-8173, Tru-cau-thang-kinh-SLC-8173