Trụ cầu thang kính SLC-8169, tru-lan-can-kinh-SLC-8169