Trụ cầu thang kính SLC-8184, Tru-lan-can-inox-SLC-8184