Trụ cầu thang kính SLC-8168, tru-lan-can-kinh-SLC-8168