Trụ cầu thang kính SLC-8166, Tru-lan-can-inox-SLC-8166