Trụ cầu thang kính SLC-8181, Tru-lan-can-inox-SLC-8181