Trụ càu thang kính SLC-8161, Tru-cau-thang-kinh-SLC-8161