Trụ cầu thang kính SLC-8176, Tru-cau-thang-inox-SLC-8176