Trụ cầu thang kính SLC-8183, tru-lan-can-kinh-SLC-8183