Trụ cầu thang kính SLC-8182, Tru-cau-thang-kinh-SLC-8182