Trụ cầu thang kính SLC-8172, tru-lan-can-kinh-SLC-8172