Trụ cầu thang kính SLC-8180, Tru-cau-thang-inox-SLC-8180