Trụ cầu thang kính SLC-8165, Tru-cau-thang-kinh-SLC-8165