Trụ cầu thang kính SLC-8187, Tru-cau-thang-inox-SLC-8187