Trụ cầu thang kính SLC-8177, Tru-lan-can-inox-SLC-8177