Trụ cầu thang kính SLC-8162, tru-lan-can-kinh-SLC-8162