Trụ cầu thang kính SLC-8178, Tru-cau-thang-kinh-SLC-8178