Trụ cầu thang kính SLC-8170, Tru-cau-thang-inox-SLC-8170