Trụ cầu thang kính SLC-8185, Tru-cau-thang-kinh-SLC-8185