Trụ cầu thang kính SLC-8179, tru-lan-can-kinh-SLC-8179