Trụ cầu thang kính SLC-8174, tru-lan-can-kinh-SLC-8174