Trụ cầu thang kính SLC-8167, Tru-cau-thang-kinh-SLC-8167