Trụ càu thang kính SLC-8164, Tru-lan-can-inox-SLC-8164