Trụ lan can hơp kim nhôm SLC-8002, tru-lan-can-hop-kim-nhom-slc-8002