Trụ lan can hơp kim nhôm SLC-8049, tru-lan-can-hop-kim-nhom-slc-8049