Trụ lan can hơp kim nhôm SLC-8004, tru-lan-can-hop-kim-nhom-slc-8004