Trụ lan can inox, kính T8061, tru-lan-can-inox-kinh-t8061