Trụ lan can kính, inox T8068, tru-lan-can-kinh-inox-t8068