Trụ lan can kính, inox T8092, tru-lan-can-kinh-inox-t8092