Trụ càu thang kính SLC-8163, Tru-cau-thang-inox - SLC-8163